Wednesday, 18 July, 2018

Västrabogudstjänst

Västrabogudstjänst

januari 23, 2015 Publicerad av Kommentera

18 e Trefaldighet Att lyssna i tro 
Dag Bjärnhall, Rebecka Svensäter, Växjö City Gospel under ledning av Jonas Nilsson •
Kyrkkaffe (grupp 2) där Gideoniterna informerar om sitt arbete.

En extra kollekt vid utgången tas upp till Gideoniterna.