Friday, 19 January, 2018

Västrabogudstjänst

Västrabogudstjänst

januari 23, 2015 Publicerad av Kommentera

Jungfru Marie bebådelsedag • Guds mäktiga verk •
Dag Bjärnhall, Rebecka Svensäter, Birgitta Quittenbaum och Mats … •
Kyrkkaffe (grupp 2)