Tuesday, 11 August, 2020

Barn och ungdom » Små och stora

Små och stora

Tisdagar kl 9-11.15

Småochstora

Små och stora är en öppen verksamhet (ingen anmälan) som vänder sig till vuxen med barn från 0 år och uppåt. Tag gärna med äldre syskon!

Sångstunden börjar 9.30. Vi sjunger rörelsesånger, spelar rytminstrument och rör oss till musik. Sedan är det dags för smörgåsfika (kostar 10 kr/familj) och då samtalar vi gärna med varandra om det som känns viktigt för stunden. Innan vi går hem samlas vi i kyrksalen för en avslutande andakt – vi får vara med om en bibelberättelse, tänder ljus, ber och sjunger.

Bibel/bönbok-utdelning 

sker någon gång per termin. Då är de som är 1 och 4 år välkomna att ta emot en Bibel alternativt en bönbok.

Ledare

Henrik Polback, präst/ungdomsledare
072–574 35 65
henrik.polback@efs.nu

Rebecka Svensäter, kantor
0470-70 49 05
rebecka.svensater@svenskakyrkan.se

Mer information

Vi finns på Facebook. Klicka här för att komma dit.