Sunday, 23 July, 2017

Barn och ungdom » Små och stora

Små och stora

Tisdagar: drop in från kl 9, slut ca 11.15

Torsdagar: kl 14-15.30

Småochstora

Små och stora börjar nästa termin tisdagen den 12/9.

Små och stora är en öppen verksamhet (ingen anmälan) som vänder sig till vuxen med barn från 0 år och uppåt. Tag gärna med äldre syskon!

Tisdagens träff
Sångstunden börjar 9.30. Vi sjunger rörelsesånger, spelar rytminstrument och rör oss till musik. Sedan är det dags för smörgåsfika (kostar 10 kr/familj) och då samtalar vi gärna med varandra om det som känns viktigt för stunden. Innan vi går hem samlas vi i kyrksalen för en avslutande andakt – vi får vara med om en bibelberättelse, tänder ljus, ber och sjunger.

Torsdagens träff
Vi börjar med drop in-fika. Därefter leker och pysslar vi, samt lär oss mer om frälsarkransen. Vi avslutar i kyrksalen med en kort andakt med frälsarkransen i fokus.

Bibel/bönbok-utdelning 

sker 2-3 gånger per termin. Då är de som är 1 och 4 år välkomna att ta emot en Bibel alternativt en bönbok.

Söndagarna kl 10 den 5/2 och 21/5 är det planerat under våren. Mer info kommer via post.

Ledare

Torun Allansson, barn- & ungdomsledare
0470-70 49 04
torun.allansson@efs.nu

Rebecka Svensäter, kantor
0470-70 49 05
rebecka.svensater@svenskakyrkan.se

Mer information

Vi finns på Facebook. Klicka här för att komma dit.