Wednesday, 16 January, 2019

Barn och ungdom » Unga vuxna

Unga vuxna

Första onsdagen i månaden kl 17.30-19

Bibelsamtalsgrupp för dig som gått ut gymnasiet, nyligen eller för länge sedan, och som kallar dig ung vuxen.

Vi träffas första onsdagen i månaden under terminstid.

Ledare

För information och anmälan, kontakta:

Torun Allansson, barn- och ungdomsledare
0470-70 49 04
torun.allansson@efs.nu

Terminsprogram

5 september
3 oktober
7  november
5 december