Sunday, 21 July, 2019

EFS i Växjö » Styrelse & utskott

Styrelse & utskott

Verksamheten i Västrabo bedrivs av EFS-föreningen. Förutom en styrelse finns det utskott som har hand om olika frågor.

Styrelse

Michael Anderzon
Hans-Eric Fransson (v ordf)
Gerd Nilsson
Lena Rehnström (ordf), vastrabo@efs.nu
Helle Thulesius
Barbro Tyrberg (sekr)

Kassör

Anders Håkansson, kassor.vastrabo@efs.nu

Verksamhetsutskottet

Elisabeth Thorén (sammankallande)
Präst
Kantor
Ungdomsledare
Kontaktperson från styrelsen
Helén Bredmar
Carl Wibert Holmén
Carl Johan Svensson
Åke Tyrberg

Fastighetsutskottet

Anders Stafström (ordf)
Vaktmästare
Christer Mohlin
Kontaktperson från styrelsen