Thursday, 26 April, 2018

EFS i Växjö » Styrelse & utskott

Styrelse & utskott

Verksamheten i Västrabo bedrivs av EFS-föreningen. Förutom en styrelse finns det utskott som har hand om olika frågor.

Styrelse

Owe Andersson (v ordf)
Hans-Eric Fransson
Gerd Nilsson
Anders Olsson (sekr)
Lena Rehnström (ordf), vastrabo@efs.nu
Helle Thulesius
Barbro Tyrberg

Kassör

Anders Håkansson, kassor.vastrabo@efs.nu

Verksamhetsutskottet

Elisabeth Thorén (sammankallande)
Präst
Kantor
Kontaktperson från styrelsen
Anja Henriksson
Carl Wibert Holmén
Carl Johan Svensson
Åke Tyrberg

Fastighetsutskottet

Anders Stafström (ordf)
Vaktmästare
Christer Mohlin
Owe Andersson (kontaktperson från styrelsen)