Wednesday, 1 April, 2020

EFS i Växjö » Styrelse & utskott

Styrelse & utskott

Verksamheten i Västrabo bedrivs av EFS-föreningen. Förutom en styrelse finns det utskott som har hand om olika frågor.

Styrelse

Michael Anderzon (vice ordf)
Hans-Eric Fransson (kassör), kassor.vastrabo@efs.nu
Lena Rehnström (ordf), vastrabo@efs.nu
David Söreke
Helle Thulesius
Barbro Tyrberg (sekr)

Verksamhetsutskottet

Elisabeth Thorén (sammankallande)
Präst
Kantor
Ungdomsledare
Kontaktperson från styrelsen
Helén Bredmar
Jenny Danielsson
Carl Johan Svensson

Fastighetsutskottet

Anders Stafström (ordf)
Vaktmästare
Christer Mohlin
Kontaktperson från styrelsen