Sunday, 18 August, 2019

Kalender

Kalender

Här ser du allt som händer i Västrabokyrkan framöver. Har du frågor så kontakta oss gärna!

aug
25
sön
Västrabomässa
aug 25 kl. 10:00

10 söndagen efter trefaldighet • Nådens gåvor
Johannes Grimheden, Rebecka Svensäter
Kyrkkaffe (grupp 2)

aug
29
tor
Ekumenisk vesper
aug 29 kl. 18:00

Vespern leds av en grupp knuten till kommuniteten i Bjärka-Säby.

Ekumenisk vesper (aftonbön)
aug 29 kl. 18:00

Varannan torsdag (udda veckor) under hösten 2019 med start 15 augusti.

Vesper, som är latin för ”kväll”, är kyrkans gemensamma aftonbön som firas vid den timme då påsklammet slaktades, då Jesus instiftade nattvarden och sjöng lovsången, samt då han togs ned från korset. Vi ber som Jesus bad med gemensamt lästa psaltarpsalmer och Marias lovsång, Magnificat, som stomme. Den ekumeniska vespern är ett ekumeniskt initiativ där alla
kristna ur olika traditioner är inbjudna att delta.

sep
1
sön
Västrabogudstjänst
sep 1 kl. 10:00

Elfte söndagen efter trefaldighet • Tro och liv
Martin Winberg, Rebecka Svensäter
Kyrkkaffe (grupp 3)

sep
12
tor
Ekumenisk vesper
sep 12 kl. 18:00

Vespern leds av en grupp knuten till kommuniteten i Bjärka-Säby.

Ekumenisk vesper (aftonbön)
sep 12 kl. 18:00

Varannan torsdag (udda veckor) under hösten 2019 med start 15 augusti.

Vesper, som är latin för ”kväll”, är kyrkans gemensamma aftonbön som firas vid den timme då påsklammet slaktades, då Jesus instiftade nattvarden och sjöng lovsången, samt då han togs ned från korset. Vi ber som Jesus bad med gemensamt lästa psaltarpsalmer och Marias lovsång, Magnificat, som stomme. Den ekumeniska vespern är ett ekumeniskt initiativ där alla
kristna ur olika traditioner är inbjudna att delta.

sep
26
tor
Ekumenisk vesper
sep 26 kl. 18:00

Vespern leds av en grupp knuten till kommuniteten i Bjärka-Säby.

Ekumenisk vesper (aftonbön)
sep 26 kl. 18:00

Varannan torsdag (udda veckor) under hösten 2019 med start 15 augusti.

Vesper, som är latin för ”kväll”, är kyrkans gemensamma aftonbön som firas vid den timme då påsklammet slaktades, då Jesus instiftade nattvarden och sjöng lovsången, samt då han togs ned från korset. Vi ber som Jesus bad med gemensamt lästa psaltarpsalmer och Marias lovsång, Magnificat, som stomme. Den ekumeniska vespern är ett ekumeniskt initiativ där alla
kristna ur olika traditioner är inbjudna att delta.