Friday, 20 April, 2018

Vuxen » Katekumenatgrupp

Katekumenatgrupp

Välkommen att samtala om livets och trons frågor!

• Katekumenatet – vuxenväg till tro och fördjupning

Gruppen erbjuder:
• Samtal om viktiga frågor om tro och liv
• Personliga samtal med respekt för den enskildes integritet
• Möjlighet att växa i tro i sin egen takt

Katekumenatgrupp – vuxenväg till tro och fördjupning

Är du intresserad av att prova den kristna livsvägen?
Du kanske är med i kyrkan men har aldrig riktigt fördjupat dig i tron.
Det blev inte av att du konfirmerades, eller var du inte så motiverad då?
Du kanske inte är döpt?
Och nu vill du ge tron en ärlig chans?

Då är detta något för dig!

Katekumenatgruppen är ett sätt att prova, växa och fördjupas i tron genom att dela erfarenheter och tankar med andra. Samtalen sker i stor respekt för att var och en måste få växa i sin egen takt. Vi firar också gudstjänster tillsammans. Den som inte tidigare är döpt eller konfirmerad erbjuds den möjligheten.

Katekumenatet har alltså två delar:
• Samtal i gruppen och några enskilda samtal med prästen.
• Gudstjänster; fem stycken under året med förbön och välsignelse samt möjlighet till dop, dopförnyelse och konfirmation.

Katekumenatet var från början en undervisning för dem som förberedde sig inför sitt dop. Ordet ”katekumenat” går tillbaka till grekiskans ”katechein” som betyder ”undervisa, vägleda eller handleda”.

Mer information

• Vi träffas på torsdagskvällar
• Samlingen börjar med drop in-fika
• Inledningen är ibland tillsammans med Samtalsforum
• Den avslutande andakten är oftast tillsammans

När? Nedanstående torsdagskvällar kl 19-21
• Terminsstart så fort det blir en grupp. Prel: 14/9.

Var? I Västrabokyrkan, Arabygatan 44.

Information och anmälan

Hör gärna av dig med frågor och kom med din anmälan till:

Dag Bjärnhall, präst
070-265 78 83
dag.bjarnhall@svenskakyrkan.se

Övriga ledare:
• Kerstin Larsson
• Börje Nilsson
• Helen Runesson