Sunday, 25 February, 2018

Vuxen » Kvinnofrukost

Kvinnofrukost

Ungefär en gång i månaden under terminstid, på lördagar mellan klockan 9 och 11, erbjuder kyrkorna i Växjö stimulerande möten för kvinnor i alla åldrar. En god frukost serveras och därutöver får man låta sig utmanas eller underhållas av ett varierande program.

Kvinnofrukostarna alternerar mellan Johanneskyrkan, Equmeniakyrkan, Västrabokyrkan och Öjaby församlingshem. Antalet deltagare är begränsat, så anmälan krävs. Frukost med program kostar 100 kr.

Höst 2017 i Västrabo

25/11 kl 9-11  “Det finns en spricka i allt. Det är så ljuset kommer in” / L. Cohen 
med Hanna Stark, häktespräst i Växjö, reflekterar över vad det innebär att vara präst i den andliga vården på häktet.

Anmälan senast 19/11 via e-post till hthulesius@gmail.com eller SMS till 076-398 50 82.