Sunday, 23 July, 2017

Vuxen » Kvinnofrukost

Kvinnofrukost

Ungefär en gång i månaden under terminstid, på lördagar mellan klockan 9 och 11, erbjuder kyrkorna i Växjö stimulerande möten för kvinnor i alla åldrar. En god frukost serveras och därutöver får man låta sig utmanas eller underhållas av ett varierande program.

Kvinnofrukostarna alternerar mellan Johanneskyrkan, Equmeniakyrkan, Västrabokyrkan och Öjaby församlingshem. Antalet deltagare är begränsat, så anmälan krävs. Frukost med program kostar 100 kr.

För mer information, kontakta Helle Thulesius på hthulesius@gmail.com eller ring Västrabokyrkan, Johanna Söreke på tel 0470-70 49 03.

Höst 2017 i Västrabo

25/11 kl 9-11 Ej fastställt  med, titel.

Info.

Anmälan senast 19/11 via e-post till hthulesius@gmail.com eller SMS till 076-398 50 82.