Sunday, 19 November, 2017

Vuxen » Samtalsforum

Samtalsforum

Samtalsforum – om tro och liv på riktigt!

Många människor uttrycker att de gärna skulle vilja vara med i ett sammanhang där man kan samtala om de riktigt viktiga frågorna. De som berör på djupet. Frågor som handlar om livet och tron, som t ex frågor om människans värde samt om mål och mening i livet. Samtalsforum vill vara ett sådant sammanhang!

Gruppen erbjuder:
• Samtal om viktiga frågor om tro och liv
• Personliga samtal med respekt för den enskildes integritet
• Möjlighet att växa i tro i sin egen takt

Fokus ligger på den kristna livstolkningen. Samtalsforum kan vara ett steg innan man är med i Katekumenatgruppen, eller väljer man Samtalsforum som en fortsättning på Katekumenatgruppen.

Mer information

• Vi träffas på torsdagskvällar kl 19-21
• Samlingen börjar med drop in-fika kl 19.00, 19.15-20.45 samtal, 20.45-21 andakt
• Inledningen är ibland tillsammans med Katekumenatgruppen
• Den avslutande andakten är oftast tillsammans med Katekumenatgruppen

Program hösten 2017

När? Nedanstående torsdagskvällar:
• 14/9 Terminsstart
• Var 3e vecka (5/10, 26/10, 16/11, 7/12)

Terminsstart för hösten 2017 är den 14 september.

Var? I Västrabokyrkan, Arabygatan 44.

Kontakt

Hör gärna av dig med frågor till:

Dag Bjärnhall, präst
tel: 0470-70 48 82
Klicka för mail!

Övriga ledare:
• Margareta Andersson
• Gerd Nilsson