Wednesday, 1 April, 2020

Vuxen » Torsdagsträff

Torsdagsträff

En torsdag i månaden kl 14-ca 15.45, under februari-maj och september-december

Välkommen till torsdagsträffar i Västrabokyrkan! Varje samling inleds med andakt och servering.

Hösten 2019

12/9 ”Västra Mark – stadens industrihistoriska vagga”
Samuel Palmblad, enhetschef för byggnadsvård på Kulturparken Småland

24/10 ”Kulturminnen på kyrkogårdar”
Christer Mohlin, tidigare ordförande i kyrkogårds- och fastighetsnämnden i Växjö