Saturday, 22 July, 2017

Vuxen » Torsdagsträff

Torsdagsträff

En torsdag i månaden kl 14-ca 15.45, under februari-maj och september-december

Välkommen till torsdagsträffar i Västrabokyrkan! Varje samling inleds med andakt (Dag Bjärnhall, Rebecka Svensäter) och servering.

Hösten 2017

14/9 Ej fastställt
          med

12/10 Ej fastställt
          med

9/11 Ej fastställt
          med

7/12 Ej fastställt
          med