Sunday, 21 July, 2019

Vuxen » Torsdagsträff

Torsdagsträff

En torsdag i månaden kl 14-ca 15.45, under februari-maj och september-december

Välkommen till torsdagsträffar i Västrabokyrkan! Varje samling inleds med andakt (Dag Bjärnhall, Rebecka Svensäter) och servering.

Våren 2018

15/2 ”Kostamosaik – glas uppåt väggarna” i bilder och berättelse
Samuel Palmblad, 1e antikvarie, Kulturparken Småland/Smålands museum

15/3 ”Om livet i allmänhet och att vara nyanställd i synnerhet”
Kåseri med Jens Linder, domkyrkokaplan

12/4 ”Utvandrarnas kyrka”
Ulf Beijbom, Svenska emigrantinstitutet

24/5 “Att följa livets väg”
Yvonne Tuvesson Rosenqvist, begravningsentreprenör, sångerska m m berättar och sjunger