Friday, 20 April, 2018

Vuxen » Torsdagsträff

Torsdagsträff

En torsdag i månaden kl 14-ca 15.45, under februari-maj och september-december

Välkommen till torsdagsträffar i Västrabokyrkan! Varje samling inleds med andakt (Dag Bjärnhall, Rebecka Svensäter) och servering.

Våren 2018

15/2 ”Kostamosaik – glas uppåt väggarna” i bilder och berättelse
          med Samuel Palmblad, 1e antikvarie, Kulturparken Småland/Smålands museum

15/3 ”Om livet i allmänhet och att vara nyanställd i synnerhet” – kåseri
          med Jens Linder, domkyrkokaplan

12/4 ”tema ej klart” –
         
med Maria Eriksson, präst i Mariakyrkan

24/5 “tema under bearbetning…”
           med