Sunday, 15 December, 2019

Missionsgudstjänst

Missionsgudstjänst

maj 8, 2018 Publicerad av Kommentera

Trettondedag jul • Guds härlighet i Kristus
Henrik Polback, Rebecka Svensäter
Mirjam Aubers predikar och talar vid kyrkkaffet. Mirjam har varit missionär i Turkiet på gränsen till Syrien 2013-2017. Vid föredraget efter fikat kommer hon att tala om arbetet bland nyanlända i Sverige efter hemkomsten.
Västrabokören
Kyrkkaffe (grupp 6)