Wednesday, 13 November, 2019

Kalender

Kalender

Här ser du allt som händer i Västrabokyrkan framöver. Har du frågor så kontakta oss gärna!

Nov
13
ons
Kvällsmat i kyrkan
Nov 13 kl. 17:30 – 19:00

En mötesplats mellan nya och gamla deltagare i olika grupper i Västrabo, er i vardagsverksamhet, er som kommer till söndagsgudstjänster och er som sällan eller aldrig varit i Västrabo tidigare. Alla är välkomna och det är gratis! Vi äter kvällsmat tillsammans i församlingshemmet, mellan Kyrkråttorna som träffas 15-17 och Västrabokören som övar 19-20.30.

Ingen föranmälan. Frivilligt bidrag för maten till Barn i alla länder (BiAL). Vid eventuell allergi kontakta Elisabeth Thorén, tel 070-308 44 49.

Öppen samtalsträff kring vårt ansvar för skapelsen och miljön
Nov 13 kl. 19:00 – 20:00

… tillsammans med diakon Jonas Lindstrand.

Nov
14
tor
Bön
Nov 14 kl. 18:30 – 20:00

Välkommen till en bönesamling varannan torsdag (jämna veckor) under hösten 2019. Samlingen arrangeras av Växjö bönehus och äger rum i andaktsrummet i källarplanet till EFS i Sydöst-Sveriges kontor på Arabygatan 44. Ingång i sydöstra hörnet av församlingshemsdelen av Västrabokyrkan.

Nov
17
sön
Sammanlyst till Mariakyrkan
Nov 17 kl. 10:00

Söndagen före domssöndagen • Vaksamhet och väntan
OBS – sammanlyst till Mariakyrkan, ingen gudstjänst i Västrabo
Högmässa med söndagsskola
Johannes Grimheden, Stefan Sundelin, Johannes Friberg, Sara Marklund
Mariakören
Stefan Sundelin avtackas

Nov
21
tor
Ekumenisk vesper + Peter Halldorf
Nov 21 kl. 18:00

Varannan torsdag (udda veckor) under hösten 2019 med start 15 augusti. I kväll, efter vespern, får vi besök av Peter Halldorf som berättar om sin senaste bok, Spåren till det fördolda: betraktelser för fastan.

Vesper, som är latin för ”kväll”, är kyrkans gemensamma aftonbön som firas vid den timme då påsklammet slaktades, då Jesus instiftade nattvarden och sjöng lovsången, samt då han togs ned från korset. Vi ber som Jesus bad med gemensamt lästa psaltarpsalmer och Marias lovsång, Magnificat, som stomme. Den ekumeniska vespern är ett ekumeniskt initiativ där alla
kristna ur olika traditioner är inbjudna att delta.

Nov
24
sön
Västrabogudstjänst med söndagsskola
Nov 24 kl. 10:00

Domssöndagen • Kristi återkomst
Barbro Fellinger, Barbro Tyrberg
Söndagsskola
Kyrkkaffe (grupp 5)

Nov
28
tor
Bön
Nov 28 kl. 18:30 – 20:00

Välkommen till en bönesamling varannan torsdag (jämna veckor) under hösten 2019. Samlingen arrangeras av Växjö bönehus och äger rum i andaktsrummet i källarplanet till EFS i Sydöst-Sveriges kontor på Arabygatan 44. Ingång i sydöstra hörnet av församlingshemsdelen av Västrabokyrkan.

Nov
30
lör
Adventsbasar & sjung in advent
Nov 30 kl. 14:00

Kl 14 Adventsbasaren öppnar med mingel och glögg, lotterier, försäljning
Kl 15 Sjung in advent, musikgudstjänst

Carl Wibert Holmén, Rebecka Svensäter, Adventskören
Därefter fortsatt samvaro med servering (grupp 2 & 4) med mera
Ca kl 16.45-19.00 auktion till förmån för EFS missionsarbete med kort avslutande andakt.
Om saker blir kvar som vi kan omvandla till pengar sker detta vid söndagens 1:a adventsmässa!

Gåvor till försäljning och auktion kan lämnas torsdag 28/11 kl.10-15 eller från kl.13 på lördagen.

Hälsningar från kommittén!
Gerd Nilsson, Eva Andersson, Martha Olsson, Birgitta Quittenbaum